• English (English)
21-3311-2060 (+98) 21-3394-4870 (+98)
شنبه - چهارشنبه ۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
پنجشنبه ۹:۰۰ - ۱۲:۰۰
زنجیر چرخ زنبوری KN
2800.000 ریال


زنجیر چرخ زنبوری   KN

زنجیر چرخ زنبوری با نصبی راحت جهت انومبیل های سواری میباشد و شما میتوانید بدون استفاده از جک و جابجا کردن اتومبیل زنجیر چرخ را نصب کرده و به راه خود ادامه دهید

  • 6222-14
  • 6222-13
  • 6222-12
  • 622-11
  • 6222-15
  • 6222-16
  • 6222-17
  • 6222-18
  • 6222-19
  • 6222-20